My cart

0 ฿ 0
Call us

095-124-6449

Deodorant products

Deodorant products

Deodorants ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย

อากาศที่ร้อนอบอ้าวตลอดทั้งปีของประเทศไทย ทำให้ไม่ว่าเราจะขยับตัวทำอะไร เพียงไม่นานเหงื่อก็ออกเต็มไปหมด ซึ่งเหงื่อที่ขับออกมานั้นมีประโยชน์คือช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย แต่ก็มักทำให้รู้สึกเหนียวเหนอะหนะตัว รวมทั้งทำให้เกิด “กลิ่นตัว” ด้วย


กลิ่นตัวเกิดจากเหงื่อที่ออกมาตามส่วนอับชื้นของร่างกาย เช่น รักแร้ ซอกขา ซอกแขน แล้วเกิดการหมักหมมและเป็นอาหารอย่างดีของเชื้อแบคทีเรีย จึงก่อให้เกิดกลิ่นตัวที่เหม็นเปรี้ยวหรือเหม็นบูดนั่นเอง กลิ่นตัวส่งผลเสียทำให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในการพบปะผู้คนและเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจได้


การแก้ปัญหากลิ่นตัว

เมื่อมีเหงื่ออกมาก หากกังวลว่าจะเกิดกลิ่นตัว สามารถแก้ไขได้โดยการอาบน้ำบ่อยๆ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ซักสะอาด เปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้บ่อยมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนั้น ยังควรใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายร่วมด้วย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อ (Antiperspirant) และผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย (Deodorant)


- ผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อ (Antiperspirant) มีองค์ประกอบหลัก คือ สารเคมีที่ทำหน้าที่อุดต่อมเหงื่อไม่ให้มีเหงื่อออกมา สารเคมีดังกล่าวมักใช้เกลือของโลหะหนักอลูมิเนียมชนิดต่างๆ ซึ่งจะไปจับกับเกลือแร่ในเหงื่อ แล้วเปลี่ยนเป้นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีลักษณะคล้ายเจล จากนั้นจึงไปอุดต่อมเหงื่อ เมื่อสะสมมากๆ ร่างกายจะกำจัดโดยกระบวนการผลัดเซลล์ผิวหนัง แต่ผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อนี้มักส่งผลเสียค่อนข้างมาก เนื่องจากโลหะหนักที่ใช้เป็นส่วนผสมอาจแทรกซึมเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต ซึ่งมีผลต่อเนื้อเยื่อสมองและอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมได้ด้วย


- ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย (Deodorant) มีองค์ประกอบหลัก คือ น้ำหอมและยากำจัดเชื้อแบคทีเรีย โดยมีแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลาย (แต่แอลกอฮอล์ก็สามารถทำหน้าที่กำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ด้วย) การใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายนี้ เหงื่อยังคงออกได้ตามปกติ


-21.2%