โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มวันนี้ - 31ธันวาคม 58

20
พ.ค.
    2015-05-20 20:15:27   
    3134
   admin

โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มวันนี้ - 31 ธันวาคม 58

ซื้อสินค้าในเว็บไซต์ ครบ 700 บาท ฟรี คูปองส่วนลด 100 บาท พร้อม จัดส่งให้ฟรี EMS

โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มวันนี้ - 30 มิย.58

ซื้อสินค้าในเว็บไซต์ ครบ 700 บาท ฟรี คูปองส่วนลด 100 บาท พร้อม จัดส่งให้ฟรี EMS

รายละเอียดและเงือนไขการใช้คูปอง

1.คูปองนี้มีมูลค่า 100 บาท ใช้เป็นส่วนลดที่เว็บไซต์ www.taladnadonline.com  นี้เท่านั้น

2.คูปองนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อยอดซื้อสินค้าในเว็บ ครบ 700 บาท หากยอดไม่ถึง 700 ไม่สามารถใช้คูปองได้

3.ในกรณีที่ซื้อเกิน ไม่ว่าจะเท่าใดก็ตาม จะได้ส่วนลดเพียง 100 บาทเท่านั้น

4.คูปองนี้มีอายุถึง 31/12/2558 เท่านั้น หากเลยระยะเวลา ไม่สามารถใช้ได้

5.คูปองสามารถใช้ได้ที่ เว็บไซต์ www.taladnadonline.com  นี้เท่านั้น